You are CARP FISHING / Reels

Reels

Size

Gear ratio

Qty of Ball bearings (szt)

NaN
NaN

Weight (g)

NaN
NaN