Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w serwisie internetowym ABRAMIS Sp. z o.o.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://www.mikado.pl/ (dalej: Serwis Abramis), której właścicielem jest Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52 a, 05-092 Łomianki, numer NIP 1180014612. (Administrator)

Abramis Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu Abramis. 
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu Abramis jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Serwisu Abramis mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu Abramis w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu Abramis zintegrowanego z tymi serwisami.

Każdy z dostawców (Facebook, Instagram, YouTube) określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez tych dostawców Politykę Prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies przez te serwisy.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy:

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Abramis Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki (dalej: Administrator).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Dariusz Piesio.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, wysyłając informację listownie na – adres: Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.mikado.pl/kontakt/ .
 • Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Abramis Sp. z o.o. dostępna jest na stronie Serwisu Abramis : https://mikado.pl/wp-content/uploads/2022/04/Klauzula-informacyjna-Abramis.pdf

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu Abramis przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu Abramis.

Serwis Abramis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zawartych w plikach Cookies.

Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 • komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 • wysyłania naszego newslettera, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu Abramis może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania, nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu Abramis w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. odpowiedzi na skierowane zapytanie)

 • Korzystania z funkcjonalności Serwisu Abramis w postaci „newsletter-a” wymaga od Użytkowania wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie wiadomości. Zgoda jest dobrowolna. Zgodę mogę wycofać w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na „newsletter” prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie na formularz kontaktowy: https://www.mikado.pl/kontakt/ .

 

 

Strony Internetowe osób trzecich

Nasz Serwis Abramis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu Abramis dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika, dokonania rezerwacji usługi, przesyłania informacji handlowych lub wysyłki newsletter-a.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Wszystkie podstawy przetwarzania danych przez Administratora zawiera Klauzula informacyjna dostępna na stronie Serwisu Abramis w folderze „pliki do pobrania”: https://mikado.pl/pliki-do-pobrania/. Dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności przetwarzamy stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane
i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie;
 • informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz dobrowolnie w konkretnym celu: np. w formularzu kontaktowym, newsletter;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz dobrowolnie.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez Administratora przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem celów przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych Użytkownika byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Nie będziemy bez wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu Abramis przekazywać danych osobowych stronom trzecim lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Udostępnienie, powierzenie danych osobowych

Możemy udostępniać lub powierzać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia Naszej działalności i świadczenia usług,

 Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Podejmiemy zasadne technicznie i organizacyjnie działania i środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 • Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą), przez okres niezbędny do ich przetwarzania.
 • Wszystkie przekazywane informacje za pośrednictwem naszych stron internetowych są chronione technologią szyfrowania.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet pomimo jej zabezpieczenia technologią szyfrowania, może być potencjalnie niebezpieczna.

Retencja danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przetwarzanie, w tym zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora lub okresem wynikającym z przepisu prawa. Jeśli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, odwołania.

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis Abramis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu Abramis podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu Abramis z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • dostosowania zawartości Serwisu Abramis do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu Abramis wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Abramis;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwisu Abramis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwisu Abramis:

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu Abramis i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Abramis mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu Abramis.

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę Serwisu Abramis, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.